انجام پروژه معماری , انجام پروژه های معماری در پرشیا پروژه

در انجام پروژه های زیر از ما کمک بگیرید. پرشیا پروژه

انجام پروژه معماری
انجام پروژه معماریاسکچاپ
انجام پروژه معماری ماکت سازی
انجام پروژه معماری با ARCHICAD
مدل سازی فضاهای داخلی، خارجی، سایت پلان و رندر توسط موتور رندر V-RAY
انجام اسکیس، راندو و شیت بندی با انواع وسایل طراحی
انجام پروژه دانشجویی معماری با نرم افزار راینو (Rhino)
انجام پروژه دانشجویی معماری با نر فزار رویت
انجام پروژه دانشجویی معماری با اسکچاپ (Sketchup)
انجام مدلینگ و مدل سازی فضای خارجی
انجام مدلینگ و مدل سازی فضای خارجی
طراحی فضای سبز و لند اسکیپ
تبدیل نقشه ها و پلان های دستی به اتوکد (Autocad)
انجام پروژه های بازسازی (باز زنده سازی)
طراحی انواع پلان ها
طراحی مجمتع های صنعتی، مسکونی، تجاری و…
شیت بندی با فتوشاپ
انجام پروژه های پرسپکتیو دونقطه ای و چند نقطه ای، ترسیم فنی، ریاضیات معماری
انجام اسکیس، راندو و شیب بندی
طراحی انواع کابینت اشپزخانه
انجام پروژه های معماری با تری دی مکس (3dmax)
شیت بندی با فتوشاپ
و….
"انجام پروژه معماری"