نصب و اجرای پکیج تصفیه فاضلاب پلی اتیلنی

انجام کلیه مراحل نصب و اجرای پکیج تصفیه فاضلاب پلی اتیلنی بهداشتی توسط گروه صنعتی آب سازه.
"پکیج تصفیه فاضلاب پلی اتیلنی"