سقف متحرک حیاط رستوران-سایبان برقی کافه رستوران-زیباترین سقف برقی تالار-فروش سقف جمع شونده فودکورت-بهترین سقف بازشو کافه تریا

شرکت سازه چادری غشا
09380039391
حقانی
مجری و طراح جدیدترین ایده های سقف و سایبان مدرن چادری جهت هرنوع فضای کاربری با سابقه ای درخشان میباشد که تاکنون پروژه های متعدد بینظیری را دراینباره برعهده گرفته است