زمین لرزه5.1 ریشتر گلستان را لرزاند...

زمین لرزه5.1 ریشتر گلستان را لرزاند و خوشبختانه تلفات جانی تا این لحظه گزارش نشده است ...