تبریک روز مرد و پدر

میم مثل "مرد"
یه مرد...
گاهی می شه تکیه گاهت...
گاهی می شه انگیزه ی زندگیت...
و حتی گاهی همه ی وجودت...
اصلا مگه بدون مرد زندگی کرد؟
مگه می شه پدر نداشت؟
قید برادر رو زد؟
یا بدون عشق زندگی کرد؟
تقدیم به همه ی مردان واقعی که با صبوری، تکیه گاه امن اطرافیان شون هستن
روز مرد و پدر مبارک
.
www.soorsatan.com
.
Barrpictures