سومین پخش زنده دکتری - راهکارهای قبولی برای کسانی که به رتبه زیر 20 فکر میکنند

راهکارهای قبولی برای کسانی که به رتبه زیر 20 فکر میکنند ، از زبان طوبی حقیقت رتبه 4 حسابداری 99 و آریان حامد رتبه 17 دکتری مدیریت فناوری اطلاعات 99 جهت کسب اطلاعات بیشتر با 0218506 تماس حاصل نمایید.