آموزش خوشنویسی با خودکار/قوانین پیشرفته 2/جلسه پنجم

خوشنویسی یا همان خطاطی در تمامی فرهنگ ها دیده میشود اما در مشرق زمین و ایران و کشورهای اسلامی بیشتر به چشم میخورد .در این جلسه از اموزش خوشنویسی با خودکار قصد داریم ترکیب واژه ها و کلمات را به شما آموزش دهیم .