شناسایی عوامل داخلی و خارجی ترور شهید فخری زاده در دستور کار قوه قضاییه

اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه گفت:در پی ترور شهید فخری‌زاده قوه‌قضاییه در دو عرصه داخلی و خارجی شناسایی عوامل این جنایت برای مجازات را دستور کار خود قرار داده است.

وی ادامه داد: کار گروهی با مسئولیت دادستان کل کشور تشکیل شده و فعالیت خودشان را آغاز نموده است و هم در سازمان قضایی نیروهای مسلح ایران پرونده تشکیل شده است و همچنین از مراجع قضایی بین المللی نیز این اقدام جنایت پیشگان را نیز تحت تعقیب قرار خواهیم داد.