جهانپور: نیمی از افراد گروه سنی بالای ۸۰ سال تا کنون واکسیناسیون شده‌اند

نیمی از افراد گروه سنی بالای ۸۰ سال تا کنون واکسیناسیون شده‌اند