حل تمرین فیزیک دوازدهم فصل 1 (حرکت‌ شناسی) -بخش نهم - محمد پوررضا - همیار فیزیک

قسمت دوم حل تمرین حرکت با شتاب ثابت از فیزیک دوازدهم:

در این قسمت تمرین 1-9، پرسش 1-7 و تمرین 1-10 بررسی شده است.

مدرس: محمد پوررضا https://www.hamyarphysic.ir/blog

در بخش سوم این فصل پرماجرا به قسمت حرکت با شتاب ثابت می‌رسیم. این قسمت دارای چند رابطه و چند مفهوم است که از مفاهیم و آن می‌توان به حرکت تندشونده و کندشونده، مساحت زیر نمودار سرعت – زمان و مساحت زیر نمودار شتاب – زمان اشاره کرد. برای رسیدن به تسلط در این بخش باید تعداد سوال بسیار زیادی حل کنید تا متوجه شوید از هر رابطه در چه جایی استفاده می‌شود. البته در بسته معلم خصوصی درس فیزیک به طور کاملاً واضح این مطلب آموزش داده شده حتی در حل بسیاری از تست‌های این فصل از فرمول‌های کتاب درسی استفاده نمی‌شود و به سراغ یک راه حل جایگزین و بسیار قدرتمند رفته‌ایم.