وال پست: ضوابط و جزئیات اجرای وال پست در ساختمانهای بتنی و فولادی

آموزش وال پست درساختمان؛ بررسی جزئیات و چگونگی اجرای وال پست براساس ضوابط آیین نامه ای، بررسی کامل دیتیل وال پست و نحوه انتخاب آن در ساختمان های بتنی و فولادی
برای دریافت کامل آموزش به آدرس زیر مراجعه کنید:
https://sbz.one/art30