هوش بین فردی

مريم شهرستانکي
کارشناس ارشد روانشناسي تربيتي از دانشگاه خوارزمي تهران
داراي پروانه اشتغال تخصصي از سازمان نظام روانشناسي و مشاوره ايران
مدرس آموزش خانواده
برگزارکننده کارگاه هاي توانمندسازي ويژه والدين و دانش آموزان
گذراندن دوره هاي:
مشاوره پيش از ازدواج
مشاوره خانواده
بازي درماني
طرحواره درماني
فرزندپروري
سنجش و ارزيابي شخصيت
انتخاب رشته و شغل
سکس تراپي

آدرس: شعبه تهرانپارس : فلکه اول تهرانپارس، خيابان اميري طائمه( گلبرگ شرقي ) بين تقاطع رشيد و باقري، پلاک 95، واحد 3
تلفن : 77760350 / 77760381/ 77760368