تولید برد در جهان الکترونیک

تولید برد به ترتیب شامل مراحل : برش ، سوراخکاری ، نوردهی طرح مدار ، آبکاری ، میکرواچ ، لمینت ، نوردهی طرح مدار ، D.E.S ، کنترل آنلاین TRI ، سلدر ماسک ، پوشش نهایی ، چاپ مارکاژ ، برش نهایی ، تست الکتریکال ، کنترل نهایی ، بسته بندی و آزمایشگاه است. در ویدیو تلاش شده است مراحل را به صورت مستند نشان دهیم.