ياد بگيريم كارمان را درست انجام دهيم

به تازگی صدایی از تماس تلفنی 911 پخش شده که نحوه پاسخ گویی مرکز پلیس با زن را در ادامه می شنوید.
یاد بگیریم اگر شغلی داریم به نحو احسنت انجامش بدیم
www.savissetia.ir