آهنگ بمونی برام رضا صادقی

دانلود آهنگ بمونی برام رضا صادقی

اون چشات دنیامه نگیریشون ازم
به جون تو قسم دیگه نمیتونم
من دلم آروم نیست بری زبونم وای
با تو یه چند صد سال میشه که بمونم
قربون خندت برم میمرم من واست آخرسرم
هر جز تو بود و دور کردم از دور و برم
همه دنیا میدونن من ازت عاشق ترم
آخ که دل میره برات
تو فقط بخند خودم میشم فدات
چشم بد دور شه الهی که دراد
کور بشه هر کی خوشیمونو نخواست