سازش ذلیلانه حکام امارات متحده عربی با رژیم صهیونیستی

رئیس مجلس: سازش ذلیلانه حکام امارات متحده عربی با رژیم صهیونیستی ، خیانتی آشکار به ارزش های اسلامی، امت اسلامی و آرمان فلسطین است.