استقبال از ورود امام

تصاویر تاریخی استقبال پر شور مردم از ورود امام خمینی (ره) در 12 بهمن 57 - Gap.im/enqelab - eitaa.com/enqlab