قسمتی خنده دار و عاطفی از فیلم سینمایی زندگی زیباست.

پدری فداکار و دوست داشتنی که سعی دارد در میان دود وآتش جنگ برای پسر کوچکش بهشتی دست نیافتنی بسازد.
فیلمی بسیار خنده دار و در عین حال عاطفی و احساسی که در روح و روان تماشاچی اثری ماندگار میگذارد.