آتش سوزی در یک پاساژ بزرگ (تهران)

سخنگوی آتش نشانی تهران از آتش سوزی در یک پاساژ بزرگ و قدیمی در خیابان امیرکبیر خبر داد.