مرکز ترک اعتیاد در سعادت آباد به نام: کلینیک فانوس | کمپ ها