هایلایت ایمان صفرنژاد در مسابقات بسکتبال سه نفره دوره نهم ایران کپیتال

هایلایت ایمان صفرنژاد در مسابقات بسکتبال سه نفره دوره نهم ایران کپیتال.
این مسابقات با حضور 16 تیم در تهران برگزار گردید.