تعارض منافع در ترانزیت

به گزارش پرتال حمل و نقل، میزگرد بررسی چالش ها و افق ترانزیت و حمل و نقل بین المللی کشور با حضور مسئولان دولتی و بخش خصوصی برگزار شد، در این میزگرد محورهای متعددی از جمله نقش دیپلماسی در توسعه و روان سازی ترانزیت، اقدامات انجام شده نفش دستگاه های دولتی و بخش خصوصی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
در سه بخش گزیده ای از مباحث رو خدمت مخاطبین گرامی تقدیم می‌کنیم