اعلام نتایج عصر جدید (برنامه نهم)

لحظه نفسگیر اعلام نتایج عصر جدید (برنامه نهم)
اجرایی که از دور دوم برنامه عصرجدید ، به مرحله نیمه‌نهایی راه پیدا کرد!
از برنامه نهم :گروه بچه شهر