کرونا واکسن اختصاصی ندارد

کرونا واکسن اختصاصی ندارد - تولید داروی ایرانی ضد کرونا - دکتر شکور امیدی و دکتر محقق حضرتی ایمونولوژیست از دانشگاه تهران در برنامه رینگ - دکتر صالح محقق حضرتی ایمونولوژیست : آمپول تقویت کننده ایمنی سلولی را بنام G2 تولید کرده ایم - Gap.im/jame - eitaa.com/jame66