اعمال قانون خودروهای متخلف سبزده بدر

رئیس پلیس راه تهران بزرگ: تا کنون 6700 خودرو بازگشت، 406 خودرو اعمال قانون و 3 خودرو به پارکینگ انتقال داده شده است.