رابطه نا مشروع

رابطه نا مشروع
ما در این بخش قرار است که به رابطه نامشروع بپردازیم. مطابق ماده ۶۳۷ قانون شرط این جرم وجود دو شخص در یک مکان و هم چنین زمان خاص است که این دو فرد برای انجام عمل جنسی در آن مکان باشند. لازم به ذکر است که در این صورت دادگاه ها مجاز به تعقیب نیستند و مطابق ماده ۱۵۰ قانون کیفری هیچ گونه ارتباطی مجاز نخواهد بود. شما می توانید برای دریافت پاسخ سوالات خود با مشاور های ما تماس بگیرید تا آن ها شما را راهنمایی کنند.
مرجع این ویدئو: vakilpaye1.com