بررسی دلایل اصلی افزایش حبابی قیمت مسکن

نایب رئیس انجمن انبوه‌سازان گفت: رشدی که در قیمت مسکن شاهد بودیم کاذب و ناشی از اخلال سوداگران در بازار مسکن بود.