کلیپ حماسه غرور آفرین تیم ملی ایران در جام جهانی 2018

کلیپ حماسه غرور آفرین تیم ملی ایران
ایران با 4 امتیاز از گروه مرگ جام جهانی حذف شد !
آرژانتین با 4 امتیاز و تفاضل گل منفی ، از جام جهانی به مرحله بعد صعود کرد !