عطا چیز های هیجان انگیز عطاویچ

عطا چیز های عطاویچ دارای 4 مدل:
عطا چیز ویچ، عطا چیز چیکن ، عطا چیز میکس و عطا چیز میت هستند که به همراه مقدار زیادی سیب زمینی تکه ای و سس مخصوص عطاویچ سرو می شوند.
از سایت عطاویچ به آدرس atawich.com و همه شعب عطاویچ می توانید این غذاها را سفارش دهید.