سخنگوی قوه قضاییه:چندین باند اخلال در نظام ارزی کشور شناسایی و دستگیر شدند

سخنگوی قوه قضاییه در گفتگو با بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما گفت:چندین باند اخلال در نظام ارزی کشور با اقدامات دستگاه قضایی شناسایی و دستگیر شدند. بزرگترین باند در استان خراسان رضوی شناسایی شد که ۱۹ متهم دستگیر شدند. این باند با صدور کارت‌های بازرگانی به نام اشخاص ضعیف و بی‌بضاعت و با تبانی عوامل گمرک رفع تعهد ارزی خلاف واقع انجام می‌دادند. ارز ناشی از صادرات این باند که باید رفع تعهد ارزی کند مجموعا ۱/۴ میلیارد یورو است.