لحظه اعلام نتایج عصر جدید (برنامه هفتم)

لحظه نفسگیر اعلام نتایج عصر جدید (برنامه هفتم)
اجرایی که از دور دوم برنامه عصرجدید ، به مرحله نیمه‌نهایی راه پیدا کرد!
از برنامه هفتم :سروش فرهمند