چطور کلام ما واضح و قدرتمند باشد؟

محمدکاظم میرصانع نویسنده کتابهای ارتباط هوشمند و قلق ارتباطی است. او مدرس مهارتهای ارتباطی است و در وبسایت هدیه زندگی به آدرس www.hediehezendegi.com مهارتهای مفیدی را به روش کاربردی آموزش میدهد. او در این ویدئو میخواهد بگوید که چطور صدا و کلام قدرتمندی داشته باشیم. پیج اینستاگرام هدیه زندگی hediehezendegi@ کتاب کاربردی "قلق ارتباطی" را کاملا رایگان از سایت هدیه زندگی دانلود کنید: www.hediehezendegi.com