علت تاخیر صدور احکام بازنشستگان آموزش و پرورش چیست؟

رییس مرکز نیروی انسانی و امور اداری آموزش و پرورش گفت: علت تاخیر صدور احکام بازنشستگان آموزش و پرورش، به روز کردن سیستم صدور احکام است. در صورت نیاز بازنشستگان فرهنگی می‌توانند با شماره تلفن ۸۲۲۸۳۲۳۶ تماس بگیرند.