گزارش عملکرد بهار 1401 انجمن خیریه‌ی حمایت از بیماران سرطانی صبای شهرستان بوکان

گزارش عملکرد سه ماهه اول سال 1401
تنها با تداوم این همراهی آغوش انجمن خیریه صبا می‌تواند به روی همه مبتلایان به سرطان گشوده بماند.
انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی صبای شهرستان بوکان