درام فتوکپی

سرویس‌های دوره‌ای دستگاه کپی و گردگیری قطعات آن بخش‌های مختلفی از دستگاه از جمله تمیز کردن درام دستگاه کپی را شامل می‌‌گردد. بی توجهی به گردگیری قطعات دستگاه کپی سبب سرعت‌بخشی به فرایند استهلاک قطعات این دستگاه و خرابی آنها می‌گردد. بنابراین توصیه می‌شود هر از چند گاهی با گردگیری قطعات، کیفیت کارکرد و قطعات این دستگاه را افزایش دهید.

"آموزش تمیز کردن درام دستگاه کپی"