ویزای توریستی کانادا

ویزای توریستی کانادا به گردشگران و تنها با هدف گردشگری اجازه ورود به خاک کانادا را می‌دهد. یک گردشگر با ویزای توریستی یا ویزای موقت TVR-Temporary Resident Visa حداکثر اجازه اقامت در خاک کانادا به مدت ۶ ماه در سال را دارا می‌باشد که به دو گروه زیر تقسیم می‌شود:

ویزای یکبار ورود (سینگل)
ویزای چند ورود (مالتیپل)
هر دو گروه ویزا، برای مدت معین معتبر است و تا قبل از تاریخ انقضای آن می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

https://jahanbantravel.com/2018/08/08/%d9%88%db%8c%d8%b2%d8%a7-%d8%aa%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%b3%d8%aa%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%af%d8%a7/

#ویزا #ویزای #ویزای_توریستی_کانادا #ویزای_مولتی_کانادا #کانادا #ویزای_۵ساله_کانادا #توریستی#ویزای_کانادا #ویزا_کانادا #