استندآپ کمدی " فروشنده های مترو" از کانال مهرداد_شو

وقتی از پله های مترو میری پایین وارد یه دنیایی میشی وقتی اون همه جمعیت رو اونجا میبینی با خودت میگی این همه ادم چطور زیر زمین جا شدن......