سوله چیست؟ - 22220266-021

شاید برای شما هم سوال باشد که سوله چیست و چه ویژگی هایی دارد. تصور کنید در خیابان های یک شهرک صنعتی بزرگ در حال قدم زدن هستید. دو سمت خیابان سازه های متحد الشکلی را مشاهده می کنید که دهانه ورود آنها نسبتاً بزرگ بوده، در طول های کشیده ساخته شده و سقف شیب دار دارند. آنچه شما در حال نظاره آن هستید، تعداد زیادی سوله صنعتی است که کارخانجات بزرگ و گروه های تولیدی گسترده ای را در خود جای می دهند.
بانک سوله ایران - 22220266-021

https://souleiran.com/%d8%b3%d9%88%d9%84%d9%87-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/