آموزش درست کردن جامدادی رومیزی

جامدادی رومیزی یکی از ابزارهای مهم سر و سامان دادن به انبوهی از خرده ریزه های روی میز تحریر یا میز کار است.

#جامدادی #ذهن_خلاق #کاردستی #قرنطینه

www.creative-mind.ir