محاسبه وزن سقف سوله

برای محاسبه وزن پوشش سقف سوله ها می توانیم از جداول آماده استفاده کنیم اما شما به عنوان یک مهندس باید حتما از جزئیات این محاسبات مطلع باشید.
در این ویدئو کوتاه که قسمتی از دوره جامع طراحی سوله می باشد نکاتی را در رابطه وزن سقف سوله بیان خواهیم کرد.
برای خرید ویدئو کامل این آموزش به آدرس زیر مراجعه کنید.
https://sbz.one/pack