دستگاه حضور و غیاب کف دست افق فرا ویژن

با توجه به کارایی فوق العاده دستگاه حضور و غیاب اسکن کف دست افق فرا ویژن، دستگاه حضور و غیاب اسکن کف دست با توجه به قابلیت‌هایی که دارد یکی از پرمزیت‌ترین سیستم‌های کنترل رفت و آمد پرسنل به حساب می‌آید. این دستگاه به دلیل شناسایی سریع افراد از طریق خطوط کف دستشان یکی از پرطرفدارترین سیستم‌های ساعت زنی به شمار می‌رود.
https://ofv-co.com/%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d9%88-%d8%ba%db%8c%d8%a7%d8%a8/palm-scan-attendance-machine/