آشنایی با دستگاه اکسیژن ساز 5 لیتری نایدک Nidel Nuvo Lite

این دستگاه محصول کشور آمریکاست و یکی از بهترین دستگاههای اکسیژن ساز موجود در سطح جهان محصول می شود
جهت خرید یا اجاره این دستگاه می توانید از طریق وب سایت شفاتل یا لینک زیر اقدام نمایید:

https://shafatel.com/product/%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%DA%98%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2