کاخ پارلمانی رومانی، مجلل ترین و گرانترین بنای تاریخ در بخارست - بوکینگ پرشیا

در مرکز تاریخی شهر بخارست پایتخت کشور رومانی، کاخ پارلمان بخارست قرار گرفته است.
کاخی غول پیکر و پر ابهت که به عنوان یکی از گران ترین و غیر معقول ترین پروژه های ساختمانی قرن هم معرفی شده است.
امروزه حتی دیدن آن از نزدیک به رویای گردشگران زیادی تبدیل شده است و یکی از دلایل سفر توریست ها به بخارست می تواند دیدن این ساختمان باشد.