بهترین ردیاب طلا

بهترین ردیاب طلا
بهترین ردیاب طلا که معرفی میگردد باید توجه نمود چه مشخصاتی دارد ایا ان بهترین ردیاب طلا در شعاع زنی و نقطه زنی قدرت بالائی برای تفکیک طلا از انواع فلزات و منابع و ذرات مزاحم دارد یا فقط جهت تبلیغات بعنوان بهترین ردیاب طلا معرفی شده است بهترین ردیاب طلا که توان تفکیک طلا ا از منابع مزاحم دارد فلزیاب انتنی فرکانسی یا فلزیاب انتنی جذبی با طراحی شده طبق اصول رادار با تنظیمات تفکیک ادیت EDIT با عدد وی دی ای VDI و تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD میباشد.
منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز
آدرس:تهران،تهرانپارس،اتوبان باقری،خیابان216غربی،بسمت اردیبهشت،پلاک34