اگزاست فن فشار قوی - تست عملکرد اگزاست فن سانتریفیوژ

اگزاست فن با اشکال مختلفی تولید می شود که یکی از آنها بصورت مکنده فشار قوی و با دور 3000 می باشد.
آذین تهویه تولید کننده وتامین کننده انواع هواکش های صنعتی و اگزاست فن های فشار قوی و انتقال مواد
https://www.azintahvie.com/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84/331/%D8%A7%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%81%D9%86-_-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A7%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%81%D9%86-%D8%B3%D9%82%D9%81%DB%8C

اگزاست فن سانتریفوژ با پروانه شعاعی در راس: (Radial-tip)
یکی از قابلیت های مهم فن سانتریفوژ با پروانه شعاعی در راس یا Radial-tip fan این است که فشار استاتیک بالایی تولید می کند و البته حجم هوای کمتری را نسبت به فن های دیگر انتقال می¬دهند. بخاطر شکل ظاهری و تخت بودن بالک ها مواد اضافی روی تیغه های فن جمع نمی شود وهمین امر با عث می شود فن تمیز بماند و به ندرت از حالت بالانس خارج می شود.از این نوع پروانه برای انتقال مواد و گرد و غبار استفاده می شود. راندمان این نوع پروانه در حدود 70درصد می باشد.