زندگی پس از زندگی 17

زندگی پس از زندگی 17 - به تهیه کنندگی و اجرای عباس موزون - ( فصل دوم ، 26 و 27 فروردین 1400 ) برنامه ای متفاوت درباره مرگ و عالم ماوراء - روایت افرادی که در تجربه ی مرگ تقریبی ، از کالبد جسم خارج شدند و عالم برزخ را درک کردند و بازگشتند. در این برنامه با سفر به نقاط مختلف ایران و جهان ، مخاطبان برنامه مهمان روایت های شگفت انگیز تجربه گران مرگ تقریبی از عالم غیب می‌شوند. eitaa.com/maaref66 - Gap.im/maaref66