استاد احمد محمدی - علت شکست و موفقیت رو پیدا کن

با بررسی علت شکست و موفقیت، می‌توانیم از الگوهای موجود کمک بگیریم و موفقیت‌های بیشتری را برای خودمان رقم بزنیم. از شکست‌ها و موفقیت‌ها می‌توان به‌خوبی درس گرفت. برای اطلاع از سمینارها و محصولات موفقیت، انگیزشی و توسعه کسب و کار یا مشاوره به وب سایت آکادمی بازار(مرجع موفقیت ایران) BazarAcademy.ir ، اینستاگرام drahmadmohamadi@ مراجعه کرده یا با شماره ۸۸۹۹۳۲۸۸-۰۲۱ تماس بگیرید.