پادکست هشتگ

پادکست هشتگ ؛ بیان مسائل و مشکلات فضای مجازی با اجرای پویا رضایی پور با زبان طنز
http://t.me/podbaz