خوشنویسی کاپرپلیت

خوشنویسی کاپرپلیت از معدود سبک های خوشنویسی پیوسته می باشد که تاریخ ابداع آن به قرن 16 میلادی در اروپا برمی گردد. نام اول این شیوه از خوشنویسی English Round Hand بوده است اما اسم فعلی آن برگرفته از زمانی است که چاپ گوتنبرگ ابداع گردیده می باشد.