در رابطه با ارایه ی پروژه ی جالب تشخیص احساسات در متن فارسی در گروه دانشجویی نرومارکتینگ دانشگاه شهید بهشتی

درود

ویدیوی بالا مربوط به پست زیر و ارایه این موضوع در گروه دانشجویی نرومارکتینک مرتبط با دانشگاه شهید بهشتی می باشد:

https://vrgl.ir/BpphW

با تشکر